Oferta furnizare Gaze naturale

Oferta furnizare gaze naturale

DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L., furnizor de gaze naturale, titular al licenţei de furnizare emisa de ANRE, nr. 2311 din 20.12.2019, vă propune încheierea unui contract de furnizare a gazelor natural pe piața concurențială, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2017, după cum este detaliat in continuare:
Oferta tip de furnizare a gazelor naturale (factură pe suport electronic)

  • Oferta este valabilă până la 30.06.2022 pentru gazele naturale furnizate de la data intrării în vigoare a contractului până la 30.05.2023:
Categorie client Consum
minim anual (MWh)
Consum
maxim anual (MWh)
Pret de baza gaze naturale
(lei/MWh)
*fara taxe incluse
Tarif  distributie
(lei/MWh)
Tarif transport
(lei/MWh)
C1 0 ≤ 280 1.000,00 Conform zona de distributie consumator 11,50
C2 > 280 ≤ 2800
C3 > 2800 ≤ 28000
  • Preţurile nu conţin TVA;
  • Prețul de baza al gazelor naturale se menține constant, indiferent de consumul prognozat;
  • Preţul contractual poate suferi modificări în situaţia în care tarifele reglementate se modifică prin ordine/decizii ANRE;
  • Durata contractului: până la 30.05.2023.

Facturarea gazelor naturale. Termene și condiții de plată

  • Factura de consum se va emite lunar, în luna următoare celei de livrare – calculată în baza citirii echipamentelor de măsurare (sau a citirilor estimate sau citite de către clientul final). Data scadenței este de 10 zile de la data emiterii facturii.

Garanție solicitată

  • Contravaloarea unei luni contractuale.

Descarca Oferta Gaze Naturale

ro_RORomanian