Oferte furnizare gaze naturale si energie electrica pentru consumatorii noncasnici

 

Oferta furnizare gaze naturale

DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L., furnizor de gaze naturale, titular al licenţei de furnizare emisa de ANRE, nr. 2311 din 20.12.2019, vă propune încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2017, după cum este detaliat in continuare:
Oferta tip de furnizare a gazelor naturale (factură pe suport electronic)

 • Oferta este valabilă până la 30.06.2022 pentru gazele naturale furnizate de la data intrării în vigoare a contractului până la 30.05.2023:
Categorie client Consum
minim anual (MWh)
Consum
maxim anual (MWh)
Pret de baza gaze naturale
(lei/MWh)
*fara taxe incluse
Tarif  distributie
(lei/MWh)
Tarif transport
(lei/MWh)
C1 0 ≤ 280 1.000,00 Conform zona de distributie consumator 11,50
C2 > 280 ≤ 2800
C3 > 2800 ≤ 28000
 • Preţurile nu conţin TVA;
 • Prețul de baza al gazelor naturale se menține constant, indiferent de consumul prognozat;
 • Preţul contractual poate suferi modificări în situaţia în care tarifele reglementate se modifică prin ordine/decizii ANRE;
 • Durata contractului: până la 30.05.2023.

Facturarea gazelor naturale. Termene și condiții de plată

 • Factura de consum se va emite lunar, în luna următoare celei de livrare – calculată în baza citirii echipamentelor de măsurare (sau a citirilor estimate sau citite de către clientul final). Data scadenței este de 10 zile de la data emiterii facturii.

Garanție solicitată

 • Contravaloarea unei luni contractuale.

Descarca Oferta Gaze Naturale

 

Oferta furnizare energie electrica

 

OFERTĂ TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

CONSUMATORI NONCASNICI

Avantajele parteneriatului propus

 • Garantarea aplicabilității aceluiași preț fix pe toată durata contractului
 • Ne vom asuma integral costul dezechilibrelor de consum
 • Integrarea de servicii adiționale (gaze naturale și tehnologii inovative)
 • Răspunsuri prompte și profesioniste din partea responsabilului unic

Caracteristicile comerciale ale parteneriatului

 • Prețul fix și garantat al energiei electrice active: 2.850,00 lei/MWh
 • Perioada contractuală: 12 luni contractuale începând cu o dată cuprinsă între 14.03.2022–30.06.2022 și respectând prevederile legale învigoare 
 • Perioadă de aplicare a ofertei: 12 luni contractuale de la data începerii furnizării, maximum până la 31.08.2023
 • Prețul total de contract va conține și tarifele și taxele reglementate ANRE (tarife de transport, tarife de distribuție, certificate verzi, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență și acciză) – vezi Anexa 1 
 • Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, care se va realiza in primele 10 zile lucratoare ale lunii ulterioare celei de consum, cu posibilitatea de transmitere a facturii pe cale electronică.
 • Contractul poate fi prelungit/ denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă în scris a furnizorului/ consumatorului cu minim 21 zile calendaristice înainte de data de încetare.
 • Oferta poate fi acceptată transmiţând un e-mail la adresa office@des-ro.eu, urmând să fiţi contactat în cel mai scurt timp pentru asistență
 • Consultanță specifică gratuită pe tot parcursul contractului
 • Reprezentant dedicat pe întreaga durată contractuală
 • Intermediere completă și rapidă a relației cu operatorul de distribuție
 • Valabilitate ofertă: 31.08.2021

Descarca Oferta Energie Electrica

 

ro_RORomanian