GDPR

 

 

Notificare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 1. Introducere

 

Asigurarea unei protecții adecvate și a utilizării datelor cu caracter personal reprezintă o prioritate permanentă pentru societatea noastră. Compania noastră îmbunătățește constant măsurile de securitate și confidențialitate pentru a asigura cele mai înalte standarde. În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul CE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin această notificare, vă informăm cum prelucrează societatea noastră datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și nu ați găsit răspunsul în această notificare să ne contactați la detaliile de la punctul 6.

 

În acest context, vă informăm despre drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale pe care le dețineți și care pot fi deținute și prelucrate de societatea noastră.

 

 1. Prezentarea DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L.

 

DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L, cu sediul în Municipiul Slatina, strada Cazarmii, Nr.11, Biroul 3, Judetul Olt, cu număr de înregistrare în registrul comerțului J28/880/2019 i C.U.I. 41435690.

 

 1. Prezentarea scopului, temeiului și a datelor dumneavoastră

 

Legea generală Regulamentul CE 679/2016/GDPR privind protecția datelor cu caracter personal, care va abroga și va înlocui Legea 677/2001, descrie datele personale ca orice informație referitoare la o persoană identificată sau identificabilă („persoana vizată”), în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator.

 

În conformitate cu obligația noastră de a vă notifica orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal, am pregătit această notificare.

 

Societatea noastră va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin întocmirea contractului și a documentației care sunt necesare la furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale.

 

Datele personale pe care le procesăm sunt următoarele:

 • Nume, Prenume, Data de naștere, CNP, Sexul, Starea civilă, Carte de identitate
 • Adresa, Număr de telefon, Adresa de email
 • Date provenite din documente de proprietate;
 • Înregistrari audio / video
 • Locul de consum
 • Identificatori online
 • Situatie financiara
 • Istoricul tranzacțiilor
 • Copii ale documentelor care conțin  oricare dintre datele de mai sus.


Temeiul de procesare
este consimțământul dumneavoastră sau, după caz, necesitatea de a încheia sau de a executa contractul dintre societatea noastră și dumneavoastră, trimiterea ofertelor la solicitarea dumneavoastră sau din inițiativa noastră (campanii de informare, promoții la servicii). În acest caz, vom procesa datele furnizate doar în vederea întocmirii ofertei sau încheierii unui contract cu respectarea cererii întocmite de dumneavoastră.

 

Un alt temei de procesare este transmiterea informațiilor către autoritățile publice, în conformitate cu prevederile legii, deoarece în unele cazuri, legislația ne obligă să comunicăm anumite date despre clienții noștri anumitor autorități (de exemplu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau alte instituții autorizate ale statului);

 

Societatea noastră mai poate să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 

 • Măsurarea consumului și facturare;

 

 • Administrarea conturilor de consumatori;

 

 • Administrarea contului online solicitat de consuma tor;

 

 • Rezilierea contractului.

 

 1. Distribuirea datelor

 

Așa cum am prezentat în capitolul anterior, sunt cazuri în care putem comunica date despre dumneavoastră altor persoane, companii sau instituții.

 

În afară de cele de mai sus, putem comunica datele dumneavoastră companiilor din grupul nostru care dețin puterea de a distribui energia electrică sau gaze naturale sau altor companii care au calitatea de distribuitori de energie electrică sau de gaze naturale, în funcție de regiunea în care se află locul de consum.

 

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

 

Nu vom stoca datele dumneavoastră personale mai mult decât este necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau în conformitate cu legile aplicabile.

 

Vă vom păstra datele în conformitate cu politica noastră de confidențialitate, perioada de stocare fiind diferită în funcție de scopul pentru care folosim și de categoria de date. Politica noastră se bazează pe dispoziții legale (inclusiv legislația privind protecția datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi regulile de contabilitate sau de arhivare) ne obligă să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. În cazul în care nu există o perioadă de depozitare stabilită întro lege, vom lua în considerare perioadele de prescripție aplicabile, împreună cu practicile recomandate de protecție a datelor.

 

 1. Drepturile dumneavoastră de informare

 

Cu excepția cazului în care sunteți supus unei derogări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

 

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul să solicitați o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră

 

 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră

 

 • Dreptul de a fi uitat: în anumite circumstanțe, este posibil să solicitați ca datele dumneavoastră să fie eliminate din evidențele noastre.

 

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite condiții, vi se poate solicita să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

 

 • Portabilitate: Aveți dreptul să solicitați transferul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră către o altă organizație, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date.

 

 • Dreptul la obiecții: Aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi, de exemplu, procesarea în scopuri de marketing direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru comunicarea directă de marketing este absolut și nu poate fi negat de noi în nici un fel.

 

 • Dreptul de a se opune prelucrării care implică luarea automată a deciziilor (de exemplu, crearea de profiluri): De asemenea, aveți dreptul să renunțați la operațiile de procesare a datelor care implică decizii automate (de exemplu, prin crearea de profiluri).

 

 • Dreptul de a depune plângeri: dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces la datele dumneavoastră personale, vă vom da un motiv de refuz. Dacă sunteți nemulțumit de răspunsul primit, puteți adresa plângeri către AB Consulting și Management Operations SRL (gdpr@abcmo.ro, gdpr@electricnetgroup.com și / sau autorități relevante (ANSPDCP)).

 

 • Dacă prelucrarea se bazează pe acordul dumneavoastră, vă reamintim că puteți revoca acest consimțământ în orice moment.

 

Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal mai puteți să vă adresați societății noastre direct: DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L, cu sediul în Municipiul Slatina, strada Cazarmii, Nr.11, Biroul 3, Judetul Olt, cu număr de înregistrare în registrul comerțului J28/880/2019  C.U.I. 41435690, sau pe adresa de email: gdpr@abcmo.ro / gdpr@electricnetgroup.com.

 

 1. Alte circumstanțe speciale de prelucrare

 

Efectuarea de decizii automate: Dacă dezvoltăm un proces de automatizare a deciziei prin procesarea datelor personale, vă vom oferi detalii despre orice astfel de procesare împreună cu informații despre logica implicată și despre semnificația și consecințele prelucrării. În momentul de față societatea noastră în cursul luării deciziilor nu folosește proceduri automatizate care produc efecte juridice pentru dumneavoastră sau care vă afectează în mod semnificativ.

 

Prelucrarea ulterioară: dacă vrem să folosim datele dumneavoastră personale pentru un scop nou care nu este acoperit de această notificare privind protecția datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea procesării și

 

stabilirea obiectivelor relevante și a condițiilor de procesare. Când și ori de câte ori este necesar, vom căuta consimțământul dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

 

 1. Modificarea prezentei notificări

 

Această notificare este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2018 și se aplică inclusiv procesării datelor pe care o desfășurăm în prezent. Având în vedere evoluția constantă a afacerii noastre, pe măsură ce dezvoltăm, este posibil ca prelucrarea datelor dumneavoastră și procedurile aferente prelucrării să sufere modificări. În acest din urmă caz vă vom informa în prealabil despre această notă și vom actualiza acest document pe siteul nostru.

 

 1. Definiții

 

Date personale: orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică poate fi identificată dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date despre locație, identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, fiziologic, genetic, psihologic , natura economică, culturală sau socială a acelei persoane.

 

Operator: persoana fizică sau juridică care decide scopul și mijloacele de procesare. În relațiile dintre societății noastre și dumneavoastră suntem operatorul de date și aveți calitatea persoanei vizate.

 

Persoana împuternicită: o persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 

Persoana vizată: Persoana la care se referă (la care aparțin) anumite date cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune efectuată pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal cu sau fără utilizarea mijloacelor automate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, difuzarea sau punerea la dispoziție în alt mod a alinierii sau combinării, restricționării, ștergerii sau distrugerii acestor date.

 

ro_RORomanian