Category: Energie Electrica

Plafonare

 

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 toți clienții beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice și gazelor naturale.

 Noul pachet de măsuri de sprijin vine în completarea OUG 27/2022, modificată și completată ulterior prin Legea nr. 357/2022.

Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de lege, anumite categorii de clienti non-casnici, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

ENERGIE ELECTRICĂ

În baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal, următoarele praguri ale prețului final facturat plafonat se aplică astfel:

Maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), se aplică pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus,) pentru:

 1. întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri.
 2. operatorii/operatorii regionalidefiniți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03.
 4. autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și privatecare prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.
 5. institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 6. instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG 27/2022, precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA incluspentru consumul integral al:

 1. spitalelor publice și privatedefinite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 3. creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii socialeprevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

 


GAZE NATURALE

  Beneficiezi de prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu 1 ianuarie 2023 de prețul de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus) beneficiază și clienții non-casnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

* Prețul final facturat prevăzut la la art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 27/2022 se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților non-casnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.”

 

Raportări

Raportări Gaze ORDIN 16 din 2015 an 2022

Raportări Gaze ORDIN 16 din 2015 – sem. 2 2022

Anexe raportari conform Ordin 16/2015 – ANRE – Gaze naturale – 2023

 

 

T4_2022 Raportari aferente indicatorilor de calitate GN

 

T1_2023 Raportari aferente indicatorilor de calitate GN

T2_2023 Raportari aferente indicatorilor de calitate GN

Raportări

Raportări Energie ORDIN-16 din 2015 – an 2022

Raportări Energie ORDIN 16 din 2015 – sem. 2 2022

RAPORTARE PRIVIND ACTIVITATEA DE INFORMARE A CONSUMATORILOR an2022

Anexe raportari conform Ordin 16/2015 – ANRE – energie electrica – 2023

 

 

ETICHETA – energie electrica 2022

T4_2022 Raportari aferente indicatorilor de calitate EE

T1_2023 Raportari aferente indicatorilor de calitate EE

T2_2023 Raportari aferente indicatorilor de calitate EE

Intreruperi programate

Intreruperi programate

 

Aici puteți vizualiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona dumneavoastră.

Distribuție Energie Oltenia SA Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea https://www.distributieoltenia.ro/ro/suport/lucrari-pentru-prevenire-si-corectare-avarii.html

 

Delgaz Grid Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui https://delgaz.ro/intreruperi-programate#!/

 

E-Distribuție Muntenia Municipiul București și județele Ilfov,Giurgiu https://www.e-distributie.com/ro/intreruperi-curent/intreruperi-planificate-muntenia.html

 

E-Distribuție Dobrogea Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea https://www.e-distributie.com/ro/intreruperi-curent/intreruperi-planificate-dobrogea.html

 

E-Distribuție Banat Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș https://www.e-distributie.com/ro/intreruperi-curent/intreruperi-planificate-banat.html

 

Distribuție Energie Electrică Romania Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Vrancea https://www.distributie-energie.ro/suport/intreruperi-deer/

 

 

Oferta furnizare energie electrica

Oferta furnizare energie electrica

 

OFERTĂ TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

CONSUMATORI NONCASNICI

Avantajele parteneriatului propus

 • Garantarea aplicabilității aceluiași preț fix pe toată durata contractului
 • Ne vom asuma integral  costul dezechilibrelor de consum
 • Integrarea de servicii adiționale (gaze naturale și tehnologii inovative)
 • Răspunsuri prompte și profesioniste din partea responsabilului unic

Caracteristicile comerciale ale parteneriatului

 • Prețul fix și garantat al energiei electrice active: 2.850,00 lei/MWh
 • Perioada contractuală: 12 luni contractuale începând cu o dată cuprinsă între 14.03.2022–30.06.2022 și respectând prevederile legale învigoare 
 • Perioadă de aplicare a ofertei: 12 luni contractuale de la data începerii furnizării, maximum până la 31.08.2023
 • Prețul total de contract va conține și tarifele și taxele reglementate ANRE (tarife de transport, tarife de distribuție, certificate verzi, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență și acciză) – vezi Anexa 1 
 • Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, care se va realiza in primele 10 zile lucratoare ale lunii ulterioare celei de consum, cu posibilitatea de transmitere a facturii pe cale electronică.
 • Contractul poate fi prelungit/ denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă în scris a furnizorului/ consumatorului cu minim 21 zile calendaristice înainte de data de încetare.
 • Oferta poate fi acceptată transmiţând un e-mail la adresa office@des-ro.eu, urmând să fiţi contactat în cel mai scurt timp pentru asistență
 • Consultanță specifică gratuită pe tot parcursul contractului
 • Reprezentant dedicat pe întreaga durată contractuală
 • Intermediere completă și rapidă a relației cu operatorul de distribuție
 • Valabilitate ofertă: 31.08.2023

Descarca Oferta Energie Electrica

 

PROCESUL DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI

Vă prezentăm paşii ce trebuie urmaţi pentru a schimba furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale de către consumatorii eligibil:


Pas 1
Intocmire cerere de oferta(vezi model) de catre consumator si transmiterea acesteia catre:

Departament ofertare/contractare :  Telefon: +40 736 090 909 | E-mail: office@des-ro.eu


Pas 2
Completare Chestionar energetic energie electrica – vezi model –  sau/si gaze naturale – vezi model – .

Specialistii nostrii va pot ajuta sa-l completati, daca intampinati greutati cu aceasta.


Pas 3
Negociere, agreere Contract de furnizare energie electrica (vezi draft) sau gaze naturale (vezi draft)


Pas 4
Transmiterea către noi a tuturor Avizelor Tehnice de Racordare (ATR) pentru fiecare punct de consum în parte şi a prognozelor de consum lunare pentru fiecare punct de consum. ( Daca consumatorii nu sunt in posesia ATR-urilor le putem pune la dispozitie un model de cerere si o adresa email la care sa o trimita dupa ce o completeaza).


Pas 5
Semnare Contract de furnizare


Pas 6
Notificarea fostului furnizor (vezi model) cu cel puţin 21 de zile înainte de intrarea în vigoare a noului contract de furnizare.


– INDICAT AR FI 30 DE ZILE INAINTE PENTRU A AVEA TIMPUL NECESAR EFECTUARII EVENTUALELOR PLATI DEJA SCADENTE CATRE FOSTUL FURNIZOR.


Pas 7

Înregistrarea de către Dacia Energy Solution a contractului la autorităţile competente, moment în care începe derularea efectivă a noului contract.

Oferte furnizare gaze naturale si energie electrica pentru consumatorii noncasnici

 

Oferta furnizare gaze naturale

DACIA ENERGY SOLUTIONS S.R.L., furnizor de gaze naturale, titular al licenţei de furnizare emisa de ANRE, nr. 2311 din 20.12.2019, vă propune încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2017, după cum este detaliat in continuare:
Oferta tip de furnizare a gazelor naturale (factură pe suport electronic)

 • Oferta este valabilă până la 30.06.2022 pentru gazele naturale furnizate de la data intrării în vigoare a contractului până la 30.05.2023:
Categorie client Consum
minim anual (MWh)
Consum
maxim anual (MWh)
Pret de baza gaze naturale
(lei/MWh)
*fara taxe incluse
Tarif  distributie
(lei/MWh)
Tarif transport
(lei/MWh)
C1 0 ≤ 280 1.000,00 Conform zona de distributie consumator 11,50
C2 > 280 ≤ 2800
C3 > 2800 ≤ 28000
 • Preţurile nu conţin TVA;
 • Prețul de baza al gazelor naturale se menține constant, indiferent de consumul prognozat;
 • Preţul contractual poate suferi modificări în situaţia în care tarifele reglementate se modifică prin ordine/decizii ANRE;
 • Durata contractului: până la 30.05.2023.

Facturarea gazelor naturale. Termene și condiții de plată

 • Factura de consum se va emite lunar, în luna următoare celei de livrare – calculată în baza citirii echipamentelor de măsurare (sau a citirilor estimate sau citite de către clientul final). Data scadenței este de 10 zile de la data emiterii facturii.

Garanție solicitată

 • Contravaloarea unei luni contractuale.

Descarca Oferta Gaze Naturale

 

Oferta furnizare energie electrica

 

OFERTĂ TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

CONSUMATORI NONCASNICI

Avantajele parteneriatului propus

 • Garantarea aplicabilității aceluiași preț fix pe toată durata contractului
 • Ne vom asuma integral costul dezechilibrelor de consum
 • Integrarea de servicii adiționale (gaze naturale și tehnologii inovative)
 • Răspunsuri prompte și profesioniste din partea responsabilului unic

Caracteristicile comerciale ale parteneriatului

 • Prețul fix și garantat al energiei electrice active: 2.850,00 lei/MWh
 • Perioada contractuală: 12 luni contractuale începând cu o dată cuprinsă între 14.03.2022–30.06.2022 și respectând prevederile legale învigoare 
 • Perioadă de aplicare a ofertei: 12 luni contractuale de la data începerii furnizării, maximum până la 31.08.2023
 • Prețul total de contract va conține și tarifele și taxele reglementate ANRE (tarife de transport, tarife de distribuție, certificate verzi, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență și acciză) – vezi Anexa 1 
 • Termen de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, care se va realiza in primele 10 zile lucratoare ale lunii ulterioare celei de consum, cu posibilitatea de transmitere a facturii pe cale electronică.
 • Contractul poate fi prelungit/ denunțat unilateral, cu anunțarea prealabilă în scris a furnizorului/ consumatorului cu minim 21 zile calendaristice înainte de data de încetare.
 • Oferta poate fi acceptată transmiţând un e-mail la adresa office@des-ro.eu, urmând să fiţi contactat în cel mai scurt timp pentru asistență
 • Consultanță specifică gratuită pe tot parcursul contractului
 • Reprezentant dedicat pe întreaga durată contractuală
 • Intermediere completă și rapidă a relației cu operatorul de distribuție
 • Valabilitate ofertă: 31.08.2021

Descarca Oferta Energie Electrica

 

ro_RORomanian