Category: Despre noi

Plafonare

 

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 toți clienții beneficiază de plafonarea prețului energiei electrice și gazelor naturale.

 Noul pachet de măsuri de sprijin vine în completarea OUG 27/2022, modificată și completată ulterior prin Legea nr. 357/2022.

Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de lege, anumite categorii de clienti non-casnici, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

ENERGIE ELECTRICĂ

În baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal, următoarele praguri ale prețului final facturat plafonat se aplică astfel:

Maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), se aplică pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus,) pentru:

 1. întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri.
 2. operatorii/operatorii regionalidefiniți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03.
 4. autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și privatecare prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.
 5. institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
 6. instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG 27/2022, precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA incluspentru consumul integral al:

 1. spitalelor publice și privatedefinite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 2. unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 3. creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii socialeprevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

 


GAZE NATURALE

  Beneficiezi de prețul final plafonat de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică.

Începând cu 1 ianuarie 2023 de prețul de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus) beneficiază și clienții non-casnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

* Prețul final facturat prevăzut la la art. 1 alin. (2) lit. b) din OUG 27/2022 se aplică și în cazul locurilor de consum ale clienților non-casnici racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh.”

 

Modalitatile de masurare si facturare

 

MODALITATILE DE MASURARE, FACTURARE, CONTINUTUL FACTURII SI MIJLOACELE DE PLATA

 • masurarea energiei consumate se face cu ajutorul grupurilor de masura ale caror indexi sunt cititi periodic de catre operatorul de distributie si sunt comunicati furnizorului in vedera emiterii facturi catre consumatorul final
 • facturarea se face in baza datelor comunicate de catre operatorul de distributie.
 • facturarea intre perioadele de citire se face in baza consumului estimat stabilit de catre operatorul de distributie in baza istoricului de consum
 • Pentru incasarea contravalorii facturilor emise Dacia Energy Solution colaboreaza cu UniCredit Bank

TERMENI SI CONDITII

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI DACIA ENERGY SOLUTIONS

Pentru utilizarea site-ului DACIA ENERGY SOLUTIONS, va rugam sa cititi cu atentie urmatorii Termeni si Conditii. Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general. Accesarea si utilizarea site-ului implica acceptarea Termenilor si Conditiilor, precum si acordul dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor.

OPERATOR

DACIA ENERGY SOLUTIONS,cu sediul in Strada Stirbei Voda, numarul 4 Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Oficiul Registrului  Comerţului cu nr: J28/880/2019, 24.07.2019, CUI : 41435690

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Intregul continut al site-ului este proprietatea DACIA ENERGY SOLUTIONS ,incluzand : texte, logo-uri , imagini, grafice, elemente de grafica web si orice alte date.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al DACIA ENERGY SOLUTIONS.

Orice utilizare neautorizata a acestora si a marcilor DACIA ENERGY SOLUTIONS constituie o incalcare a legislatiei drepturilor de autor si marcilor, precum si a altor norme legale in vigoare aplicabile. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site.

Link-uri catre site-urile unei terte parti

Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decat DACIA ENERGY SOLUTIONS.

DACIA ENERGY SOLUTIONS nu controleaza, si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate sau securitate si, respectiv de functionalitatea acestor site-uri, pentru niciun fel de daune survenite ca urmare a accesarii paginilor la care se face trimitere. Daca intrati printr-un link pe astfel de site-uri ,va asumati personal riscul accesarii unui astfel de site.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

DACIA ENERGY SOLUTIONS asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de către clienți unor terţi.

In unele rubrici ale site-ului, DACIA ENERGY SOLUTIONS solicita inserarea de date personale, incluzand : numele, numarul de telefon, adresa de e-mail. Utilizam informatiile colectate din cadrul site-ului, in scopul de a solutiona solicitarile,cererile de oferta adresate , eventualele plangeri/ contestatii, de a imbunatati site-ul si de a consulta utilizatorii in vederea cresterii calitatii serviciilor oferite.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către DACIA ENERGY SOLUTIONS în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea contractelor de servicii, respectiv prestarea serviciilor de către companie.

Prin completarea datelor in formularul de Contact, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a DACIA ENERGY SOLUTIONS si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

Prin citirea prezentei politici de confidentialitate ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677”) si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“RGPD”).

DACIA ENERGY SOLUTIONS isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment Politica de confidentialitate fara nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa le respectati.

Operarea parcurilor fotovoltaice si eoliene

Societatea noastra, se ocupa de administrare si operare comericala a parcurilor solare fotovoltaice si parcurilor eoliene. Energia electrica rezultata este un produs cuantificat in MW produsi.

Parcurile fotovoltaice si Eoliene nu produc constant energie electrica, de aceea se impun anumite observatii in baza unor mai multi factori, printre care oferim servicii de emitere a prognozelor zilnice de productie, Raportari ANRE, Raportari Transelectrica, Gestionarea si Comercializarea ale certificatelor verzi. Energia electrica in cantitate fluctuanta ajunge prin transportatorul Transelectrica la distribuitorul zonal, operatorul care imparte productia dumneavoastra de energie electrica in mai multe puncte.

Prin o autoritate componenta societatii noastre care aduna informatii referitoare la producerea si asocierea consumului, pentru a se stabili statistici si mai departe reglementari astfel incat sa fie sprijinita in continuare productia de energie verde. Asadar partea responsabila cu echilibrarea (PRE) joaca un rol important in ceea ce inseamna operarea comerciala a parcului dumneavoastra Solar si al celui Eolian. Practic, noi ne ocupam de fluxul transmiterii productiei dumneavoastra de energie electrica catre piata.

Contractele care reglementeaza aceste aspecte vor fi incheiate cu distribuitorul zonal si PRE autorizat ales de dumneavoastra, iar mentinerea si derularea acestora intra in grija noastra, avand avantajul externalizarii servicilor de operare comerciala.

 

 

Servicii oferite de noi:

 

 • Prognoza zilnica si orara de productie.
 • Raportari ANRE si Transelectrica.
 • Notificari catre Partea responsabila cu echilibrarea (PRE).
 • Gestionarea si Comercializarea energiei electrice de certificate verzi.
 • Monitorizare functionarii corecte a unitatii de productie.

 

Parteneri

Portfoliul nostru

În portofoliul nostru avem parteneriate, prin contracte, cu producători de gaze naturale și electricitate, precum și cu alte companii din domeniu

Despre Noi

Dacia Energy Solution are ca principal obiect de activitate vânzarea de energie electrică și gaze naturale, atât în România, cât și în străinătate.

Compania noastră dezvoltă noi relații de parteneriate externe cu producătorii și / sau comercianții de energie electrică și gaze naturale, în contextul în care noi asociații ale piețelor de electricitate și gaze naturale apar permanent atât în România, cât și în regiunea de sud-est a Europei.

Certificari

Compania a obținut licențele de furnizor și comerciant în domeniul energiei electrice și gazelor naturale de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, A.N.R.E, în 2020.

GDPR

Deoarece protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă, dorim să vă informăm când și de ce noi, Dacia Energy Solutions SRL cu sediul în localitatea Slatina, str. Cazărmii, nr. 11, biroul 3, jud. Olt, Cod unic de înregistrare: RO41435690, în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, dar și modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Vă rugăm să citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. În situația în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați în scris Responsabilului cu Protecția Datelor, la sediul la sediul Dacia Energy Solutions SRL din localitatea Slatina, str. Cazărmii, nr. 11, biroul 3, jud. Olt sau la adresa de corespondenta din str. Știrbei Vodă, nr. 4, bl. 2, sc.1 parter, ap. 1, sector. 1, București.

Descarca document: NOTĂ DE INFORMARE/FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT – GDPR

LINK-URI UTILE

ANRE: www.anre.ro

OPCOM: www.opcom.ro

TRANSELECTRICA: www.transelectrica.ro

Distributie Energie Oltenia SA: https://www.distributieoltenia.ro

Delgaz Grid SA: https://delgaz.ro

E-Distributie Muntenia: https://www.e-distributie.com

E-Distributie Dobrogea: https://www.e-distributie.com

E-Distributie Banat: https://www.e-distributie.com

SDEE Muntenia Nord: http://www.edmn.ro/

SDEE Transilvania Sud: https://www.sdeets.ro/sdeets/index.html

SDEE Transilvania Nord: https://www.edtn.ro

BRM – https://www.brm.ro/

Transgaz – https://www.transgaz.ro/

Distrigaz Sud Retele – https://www.distrigazsud-retele.ro/

Servicii

Oferim servicii de consultanță analitică și conexă clienților de afaceri cu interes în liberalizarea UE a energiei electrice și a gazelor naturale.

Suntem activi pe: O.P.C.O.M. (PZU, PI si PCCB-NC), BRM si GMOIS

PZU: Piața pentru Ziua Următoare

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.Începând cu 17.06.2021, Piaţa pentru Ziua Următoare din România a trecut la funcționarea în mecanism cuplat la nivel european odată cu implementarea proiectului DE-AT-PL-4M MC, proiect cunoscut și ca Interim Coupling.Regulile PZU stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar pentru:

 • Facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică la nivel naţional şi regional în condiţii de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare;
 • Stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii pe piaţa angro;
 • Optimizarea utilizării capacităţilor de interconexiune cu ţările vecine prin aplicarea mecanismului de alocare implicită a acestora

PI: Piața Intrazilnică

Piaţa Intrazilnică de energie electrică (PI) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică pentru fiecare zi de livrare începând cu ziua anterioară zilei de livrare, după încheierea tranzacţiilor pe PZU și până cu o oră înainte de începerea livrării/consumului.Începând cu data de 19 noiembrie 2019 piața intrazilnică de energie electrică din România funcționează în regim cuplat cu piețele din celelalte 20 de țări participante la proiectul european SIDC – Single Intra-Day Coupling (cunoscut anterior ca XBID) de introducere a tranzacționării trans-zonale pan-europene pe orizontul intrazilnic, respectiv Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Cehă, Polonia, Slovenia, Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia, Olanda, Portugalia și Spania.

PCCB-NC: Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică

– modalitatea de tranzacţionare conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continua

CaracteristiciTranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, cu respectarea calendarului de tranzacţionare publicat.Sesiunile de tranzacționare sunt organizate în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00-14:00.Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare iar ecranul sistemului de tranzacţionare este accesibil în timp real pe pagina web a OPCOM SA.Ofertele sunt standardizate din punctul de vedere al puterii ofertate, profilului zilnic al livrărilor şi perioadelor de livrare.


BRM – Bursa Română de Mărfuri

Scopul Bursei Romane de Marfuri este sa ofere solutii practice intr-un mod transparent, eficient si profesional. BRM este o institutie care creste constant, se adapteaza permanent la nou, schimba tehnologiile, introduce noi produse pentru a veni in intampinarea solicitarilor de management al riscului comercial si financiar.

Platforma GMOIS 

Platforma GMOIS este utilizată pentru îndeplinirea obligaților care revin participanților la piața de gaze conform reglementărilor în vigoare.

 

 

ro_RORomanian